Nice To Meet You (2019)

Nice To Meet You

Where to Watch Nice To Meet You

Synopsis

"Nice To Meet You" tells the story of Gao Jie and Yu Zhi who met because of jewellery, and broke up after a family struggle, but finally came together again and regained love because of their common artistic concept.

Main Cast

Zhang Mingen as Yu Zhi
Wen Yongshan as Gao Jie
Wei Qianxiang as Yu Yi
Tang Mengjia as Gao Hui
Ma Yashu as Mu Ziyun
Ji Xiaobing as Si Cheng
Zhan Xiaonan as Wu Xiaoci

Supporting Cast

Chang Cheng as Gao Hai
Yue Yang as Yu Guanghua
Gu Yan as Lin Xue
Li Jianyi as Pan Mingyu
Li Jinrong as Zhao Yue
Cotton Ding Yiyi as Chen Pinzhen
Ren Donglin as Zhou Di
Zhang Xilin as Lei Xiangdong
Dai Jiaoqian as Ju Siying
Wang Yikun as Yan Jie
Fang Zige as Zheng Shifu
Qian Jie as Pan Yue

Soundtracks

Zhi Wei Yu Jian Ni (只为遇见你) by Guo Jing (郭静)
Rang Wo Men Qu Ai (让我们去爱) by Xian Zi & Zhu Xingdong (弦子&朱兴东)
Zhen Xin Gei Yi (真心假意) by Cui Zige (崔子格)
Dang Ai Ren Bian Cheng Ai Guo De Ren (当爱人变成爱过的人) by Xu Yunxiao (徐云霄)
An Xin (安心) by Yin Ziyue (印子月)
Ai Bao Zha Zai Zhe Ge Xing Qiu (爱爆炸在这个星球) by Lu Xiaocao (鹿小草)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *