You Are My Glory (2021)

You Are My Glory cover
  • Chinese Title: 你是我的荣耀 / Ni Shi Wo De Rong Yao
  • Also Known As: You're My Glory, 你是我的榮耀
  • Genres: , , ,
  • Director: Wang Zhi
  • Screenwriter: Gu Man
  • Broadcast Date: July 26,
  • Episodes: 32
  • Duration: 45 min
  • Original Network:
  • Source: Adapted from a novel of the same name by Gu Man

Where to Watch You Are My Glory

Synopsis

It tells the story of the popular actress "Qiao Jingjing" and the unrequited love student "Yu Tu" in high school. After a ten-year absence, they reunite on the Internet, and then start a romantic and healing journey of warm love.

Ten years later, Qiao Jingjing's unexpected starlight gleamed, while her male god who has rejected her in high school seems to have disappeared.

Time flies, they have not seen each other for ten years. Or that is not right. In fact, he can see her everywhere, in various news media, screens of various sizes, even subway advertisements, bus stop signs, and she is everywhere.

Looking at the woman who was smiling at him not far away, Yu Tu couldn't help feeling in a trance - he probably encountered an adventure.

Qiao Jingjing was also looking at Yu Tu, she thought, there is a saying, very popular, how to say it? Oh, it seems to be - Despite years of striving, you return with a young heart.

She was rushing to fame and fortune amidst the billowing dust, while this man, as always, had clear eyes.

Trailer

Main Cast

Yang Yang as Yu Tu
Dilraba Dilmurat as Qiao Jingjing
Pan Yueming as Guan Zai
Hu Ke as Ling Jie
Wang Yanlin as Di Liang
Zheng He Hui Zi as Pei Pei

Supporting Cast

Sun Yali as Xiao Zhu
Gina Jin Chen as Xia Qing
Gao Lu as Shen Jing
Wu Qian as Chen Xue
Tu Songyan as A Guo
Ji Xiaobing as Su Ye
Zhao Yingzi as Zhou Ziqi
Yuan Chengjie as Duan Wu
Wang Dong as Zhou Yingdi
Liu Lili as Wang Jiaoshou
Wang Shihuai as Zhang Zhixue
Zheng Xiaoning as Hu Jingsen
An Ge as Meng Anyu
Zhao Kedi as Hu Kehang
Cui Yi as Yu Mu
Cao Yi as Yu Fu
Wang Quanyou as Qiao Fu
Yan Qingyu as Qiao Mu
Huang Chengcheng as Sha Bao
Zhou Shuai as Long Wang
Liu Jiayi as Zhou Yin
Peng Bo as Alex
Li Ruoning as Li Ruo
Lu Yunfeng as Xia Xue
Wang Zheng as Qu Ming
Yao Yiqi as A Dou
Liu Chao as Da Mao
Liu Yunlong as Xiao Lan
Liu Luoxi as Dan Dan
Lu Yong as Li Dao
Chen Guan as Ren Wang
Guo Tongtong as Xia Qing Shi You
Ning Xiaozhi as Xiao Yuanshi
Liu Weilong as Zhang Ganshi
Yang Jinheng as He Liu
Wang Yujie as Qi Zhu
Ni Yan as Duan Fa Nu Sheng
Chen Heyi as Yan Jing Xiao Ge
Zhang Yiwen as Nan Zi (Middle Age)
Yang Xuchen as Bai Ling Mei Zi
Ye Xiaokai as You Xi Zhu Bo
Zhu Huaixu as Qiao Nainai
Zheng Xiaomao as Qiao Yeye
Hong Wei as Huo Jian Lao Zong
Vincent Yang as Qi Xiang Can Mou
Wang Rui as Xiao Liu
Wang Yilin as Classmate A
Liu Zhehui as Classmate B
Yan Jingyao as Fang Zong
Zhu Weiwei as Zhao Jiaoshou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *