Word of Honor (2021)

Word of Honor info cover

Where to Watch Word of Honor

Synopsis

It tells the story of Zhou Zishu who has left his past behind and Wen Kexing, the master of the valley. Their paths unintentionally cross when they get caught in the affairs of the pugilistic world.

Zhou Zishu is the former leader of an elite organization that is loyal only to the emperor. Tired of the endless cycle of bloodshed, he leaves the organization with the intention to lead a peaceful existence yet finds that he is unable to after meeting Wen Kexing. Wen Kexing is the master of the Ghost Valley who is unlike Zhou Zishu in many ways. Through their meetings, they get to know each other in their travels through jianghu.

Trailer

Official Trailer: Word of Honor
Trailer: Word of Honor

Main Cast

Zhang Zhehan as Zhou Zishu
Simon Gong Jun as Wen Kexing
Zhou Ye as Gu Xiang
Ma Wenyuan as Cao Yuning
Sun Xilun as Zhang Chengling
Jin Le as Gao Xiaolian
Ke Naiyu as Liu Qianqiao
Chen Zihan as Xi Sanggui
Zhang Yonggang as Gao Chong
Wang Ruolin as Zhao Jing
Damon Guo Jiahao as Shen Shen

Supporting Cast

Kou Zhenhai as Huang He
Li Daikun as Xie Wang
Huang Youming as Ye Baiyi
Wang Dong as Jin Wang
Miles Wei Zheming as Qi Ye
Fan Jinwei as Da Wu
Normal Chui as Bi Changfeng
Ka-Yan Leung as Lao Shouwei
Cao Xiyue as Princess Jing An
Shen Baoping as Lao Yufu
Wang Gang as Ao Laizi
Zhang Shuangli as Long Qiao
Liu Hanyang as Yu Qiufeng
Xue Fei as Wu Changgui
Guo Yunfei as Duan Pengju
Wang Rong as Han Ying
Ma Lan as Tao Hongpo
Candice Zhao Qian as Du Pusa

Character Introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *